24 September 2011

Welkom

Welkom by die PW Buys-weblog.

Die digter, skrywer en teoloog PW Buys is November 2014 vyftien jaar oorlede. Hierdie is 'n poging om iets van sy geskrewe nalatenskap lewendig te hou.

Die opstellers wil probeer om mettertyd 'n klein deursnee van PW Buys se skryfwerk hier te publiseer.

Voordragte van sy gedigte deur die digter self: klanklêers in MP3-formaat is hier beskikbaar.

U is welkom om kommentaar te lewer of versoeke te rig: glbuys@gmail.com.

Gerrit, Mietsie, Susan, Louise en Johan (kinders)

Ons besoekers kom van...

ip-location